Rozrachunek I. Krasińskiego z wadami narodowymi w satyrach

„Pijaństwo” – satyra ta opowiada o 2 starostach, którzy rozmawiali o pijaństwie. Jeden z nich opowiadał jak z okazji urodzin jego żony musiał wypić z kolegami. Na drugi dzień w południe, jednemu ze starostów ciążyła głowa jak ołów. Jego żona kazała mu wypić herbatę, lecz on jednak wolał wódkę jeżynową. Później przybyło 2 kompanów i poczęstował ich wódką. Gdy zjedli, panowie zaczęli rozmawiać o polityce. Na koniec tej rozmowy mężczyźni mówią, że pijaństwo jest złe i przez nie traci się rozum i zdrowie.Satyra wyśmiewa pospolitą wadę polaków, czyli uleganiu nałogowi pijaństwa;potępia też że pojętą gościnność, która przez szlachtę była rozumiana jako okazja do wspólnego pijaństwa, wyszydza też inną cechę: bojowego ducha, który „rodzi się przy kieliszku”. Komizm utworu wynika z wypowiedzi szlachcica, który przez całą rozmową gani i krytykuje pijaństwo, potępia tych, którzy podczas picia zachowują się niestosowanie, lecz kończąc swoje wywody oświadcza słuchaczowi, że „napije się wódki i tym stwierdzeniem zaprzecza wszystkiemu co powiedział wcześniej.”Świat zepsuty”. Jest to typowy monolog, wypowiedzi jednej osoby, która krytykuje wady narodowe takie jak:spory, kłótnie, nierząd, rozpustę, chciwość, zazdrość, materializm itp.Podmiot liryczny mówi o skutkach takiego właśnie postępowania, mianowicie doprowadziło ono nie tylko do zatraty cnót przez społeczeństwo, ale w znacznej mierze przyczyniło się do klęski narodowej. Autor twierdzi, że Polacy poprzez niegodne postępowanie przyczyniło się do rozbioru Polski, który zniszczył starania przodków. Ostatni akapit utworu mówi o zagrożonej ojczyźnie, która porównywana jest do tonącego okrętu, a Polacy do załogi, która powinna nawet za cenę życia, walczyć do końca.Polecamy również Bajki Ignacego Krasickiego oraz inne materiały szkolne typu prezentacje maturalne, które mogą być przydatne na egzaminie maturalnym.