Budownictwo i aranżacja

Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników

Polimoczniki, to substancje znane już od blisko 70 lat, kiedy to stały się niezwykle popularne.

Jak powstają polimoczniki?

Polimocznik jest produktem specyficznej reakcji, która zachodzi pomiędzy izocyjanianem a poliaminami. Zwykle proces otrzymywania polimoczniku zachodzi dwuetapowo: w pierwszym kroku wytwarza się prepolimer, który posiada reaktywne grupy izocyjanianowe. Z kolei w drugim etapie zachodzi reakcja prepolimeru z mieszaniną poliamin, napełniaczy oraz różnych środków pomocniczych.

Zastosowanie polimoczników

Intensywne prace prowadzone nad zastosowaniem i właściwości polimoczników sprawiły, że do pierwszego tzw. komercyjnego zastosowania polimocznika minęło kilka dekad. Swą popularność polimoczniki zyskały dzięki możliwości wytwarzania z nich różnych elementów dla przemysłu samochodowego (to z nich powstały np. osłony zderzaków do samochodu Pontiac-u Fiero). Polimocznik stosowany w formie powłoki znany jest od 1988 roku, kiedy to jego odkrycie i takie zastosowanie rozpędziło bardzo intensywny rozwój technologii, gdzie wykorzystywane były także jako substancje bezrozpuszczalnikowe, odporne i szybkie w aplikacji w postaci warstwy ochronnej. Co ciekawe, w 1989 roku zastosowano pierwszy komercyjny natrysk tej powłoki w hydroizolacji dachu.

Jaki właściwości ma polimocznik?

Polimocznik określany jest mianem tworzywa elastomerowego, co oznacza, że surowiec ten wykazuje bardzo dobre właściwości rozciągliwości, przy jednoczesnej bardzo wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. Polimoczniki otrzymywane są w postaci aromatycznej i alifatycznej, a różnice wynikają z tego, iż w wersjach występuje lub nie, pierścień aromatyczny. Twardość polimocznika aromatycznego jest niższa niż polimocznika w wersji alifatycznej. Tworzywo to charakteryzuje się również doskonałą przyczepnością do wielu materiałów. Wśród wielu dobrych właściwości, które wyróżniają polimocznik na tle innych materiałów, warto wspomnieć o tym, że wykazuje on bardzo dobrą zdolność do tzw. mostkowania rys, jest też odporny na uderzenia, stąd tak szerokie jego zastosowanie np. w budownictwie.

IZOLMAX.PL

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + trzynaście =