Bez kategorii

Rozrachunek I. Krasińskiego z wadami narodowymi w satyrach

„Pijaństwo” – satyra ta opowiada o 2 starostach, którzy rozmawiali o pijaństwie. Jeden z nich opowiadał jak z okazji urodzin jego żony musiał wypić z kolegami. Na drugi dzień w południe, jednemu ze starostów ciążyła głowa jak ołów. Jego żona kazała mu wypić herbatę, lecz on jednak wolał wódkę jeżynową. Później przybyło 2 kompanów i poczęstował ich wódką. Gdy zjedli, panowie zaczęli rozmawiać o polityce. Na koniec tej rozmowy mężczyźni mówią, że pijaństwo jest złe i przez nie traci się rozum i zdrowie.Satyra wyśmiewa pospolitą wadę polaków, czyli uleganiu nałogowi pijaństwa;potępia też że pojętą gościnność, która przez szlachtę była rozumiana jako okazja do wspólnego pijaństwa, wyszydza też inną cechę: bojowego ducha, który „rodzi się przy kieliszku”. Komizm utworu wynika z wypowiedzi szlachcica, który przez całą rozmową gani i krytykuje pijaństwo, potępia tych, którzy podczas picia zachowują się niestosowanie, lecz kończąc swoje wywody oświadcza słuchaczowi, że „napije się wódki i tym stwierdzeniem zaprzecza wszystkiemu co powiedział wcześniej.”Świat zepsuty”. Jest to typowy monolog, wypowiedzi jednej osoby, która krytykuje wady narodowe takie jak:spory, kłótnie, nierząd, rozpustę, chciwość, zazdrość, materializm itp.Podmiot liryczny mówi o skutkach takiego właśnie postępowania, mianowicie doprowadziło ono nie tylko do zatraty cnót przez społeczeństwo, ale w znacznej mierze przyczyniło się do klęski narodowej. Autor twierdzi, że Polacy poprzez niegodne postępowanie przyczyniło się do rozbioru Polski, który zniszczył starania przodków. Ostatni akapit utworu mówi o zagrożonej ojczyźnie, która porównywana jest do tonącego okrętu, a Polacy do załogi, która powinna nawet za cenę życia, walczyć do końca.Polecamy również Bajki Ignacego Krasickiego oraz inne materiały szkolne typu prezentacje maturalne, które mogą być przydatne na egzaminie maturalnym.

Udostępnij