Zużyty sprzęt medyczny – gdzie trafia?

Odpady medyczne kojarzą się nam zazwyczaj z produktami jednorazowego użytku takimi jak strzykawki, waciki, lekarstwa czy inne substancje wykorzystywane w medycynie. okazuje się jednak, że do odpadów medycznych można zaliczyć znacznie większą ilość produktów, które są efektem ubocznym działalności medycznej.Niewiele osób wie, że nawet amputowane kończyny są zaliczane do grupy niebezpiecznych odpadów medycznych. Skoro tak jest, to również zużyty sprzęt medyczny jest swego rodzaju odpadem medycznym, który wymaga specjalistycznego unieszkodliwienia.Należy bowiem pamiętać, że odpady medyczne są bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego, gdyż są nośnikami bakterii, drobnoustrojów i wirusów chorobotwórczych, z którymi kontakt może doprowadzić do zakażenia. Nie wiemy, gdzie trafia zużyty sprzęt medyczny, jak on jest przechowywany i unieszkodliwiany.Otóż drobny sprzęt medyczny taki jak strzykawki, wenflony, igły, czy narzędzia jednorazowego użytku jest od razu po użyciu wyrzucany i segregowany w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do różnego typu produktów. taka segregacja jest potrzebna, gdyż odpady medyczne są unieszkodliwiane w różny sposób. Istnieje wiele metod unieszkodliwiania odpadów w zależności na to, czy będą one jeszcze kiedyś używane, czy mają być całkowicie zutylizowane.Najpopularniejsze metody unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych to: termiczne przekształcanie, autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami czy obróbka fizyczno – chemiczna za pomocą specjalnych substancji. Następnie tak unieszkodliwiony sprzęt medyczny może bez problemu trafić na wysypisko śmieci, gdyż wówczas nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.Niestety w wielu ośrodkach zdrowia nie przestrzega się zasad sortowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp. Jest to jednak bardzo niebezpieczne, dlatego minister zdrowia jak i pracownicy inspektoratu sanitarno – epidemiologicznego przestrzegają przed niewłaściwym unieszkodliwianiem odpadów medycznych, gdyż może to doprowadzić do poważnych konsekwencji.