Źródła energii elektrycznej

Branża energetyczna należy do najistotniejszych gałęzi gospodarki. Praktycznie wszystkie inne gałęziemniej lub bardziej zależą od energetyki. Dlatego istnieje znaczący nacisk na postęp tej dziedziny. Technologie produkcji energii są oceniane przede wszystkim ze względu na rentowność . Szacunki wskazują że najopłacalniejsza jest energia wodna. Koszty budowy elektrowni wodnej jak i jej funkcjonowania są stosunkowo niewielkie, szczególnie w przypadku występowania większych rzek. Trochę droższa jest elektryczność z paliw kopalnych. Elektrownie węglowe są wciąż najpopularniejszym źródłem elektryczności na świecie (odpowiadają za aż 40% światowej produkcji energii. Rosnącą rolę odgrywają także elektrownie oparte o gaz ziemny. Ropa naftowa jest relatywnie mało obecna jako paliwo w elektrowniach. Gaz ma niemal cztery razy większy udział w wytwarzaniu energii, zaś węgiel aż siedem razy . Również energetyka atomowa, ma większe znaczenie niż elektrownie naftowe. Energia atomowa ma podobne koszty do energetyki węglowej. Jednakże budzi znaczne lęki, zwłaszcza od czasu Fukushimy. Źródła odnawialne z wyjątkiem energetyki wodnej nadal nie mają dużego znaczenia. Pomimo znacznego szumu, energia wiatrowa i słoneczna ma nieznaczne znaczenie – niecałe dwa procent światowej produkcji energii. Jednakże powszechnie uznaje się, że to właśnie te źródła elektryczności, mają przyszłość. Technologie te wciąż są relatywnie niedojrzałe a co za tym idzie uznaje się, że ich ceny będą się obniżać. Ponadto koszty surowców będą rosnąć, gdyż powoli się wyczerpują. Dlatego długoterminowo patrzące rządy inwestują w rozwiązania jak m.in. kolektory słoneczne, gdyż bycie liderem technologii energetycznych jest bardzo rentowną inwestycją. Umożliwia ona bowiem bezpieczeństwo energetyczne, a także zyski z postępu technicznego.Poczytaj więcej o energii i elektronice na http://krakowelektryk.pl