Wzrasta oprocentowanie lokat bankowych.

Od 5 miesięcy polskie banki regularnie uatrakcyjniają oferty terminowych depozytów. Nie czynią tego wyłącznie za pomocą ofert lokat antybelkowych (tych z dzienną kapitalizacją odsetek). Proponują nowym klientom również wyższe nominalne oprocentowanie. Jest kilka przyczyn tego zjawiska, które postaram się opisać w poniższym artykule.Po pierwsze, na polskim rynku bankowym pojawiło się w ostatnim czasie kilka nowych instytucji. Są to młode banki, które potrzebują zwiększenia swojego kapitału obrotowego. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest oczywiście pozyskanie środków od klientów indywidualnych. Najpopularniejszymi metodami na skłonienie klientów do lokowania środków jest oczywiście konto oszczędnościowe i lokata bankowa. Przykładami banków, które od kilku miesięcy prowadzą ofensywę na te dwa produkty są FM Bank, Meritum Bank i Idea Bank. Kilka starszych banków, które również borykają się z problemem niskiej kapitalizacji swoich funduszy to między innymi Getin Bank i Allianz Bank. W efekcie obecnie na rynku mamy 5-6 banków, których główną strategią jest oferowanie atrakcyjnych lokat i zdobywanie klientów. Jest jedna z głównych przyczyn regularnego podwyższania oprocentowania lokat.Zobacz aktualny ranking lokat bankowych.Nie jest to jednak przyczyna jedyna. Kolejną jest bowiem wysoki poziom inflacji i podwyżki stóp procentowych. Dokładnie rzecz biorąc jedna podwyżka stóp, która miała miejsce po lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, kiedy to stopy procentowego Narodowego Banku Polskiego zostały podniesione o 0,5 pkt bazowego.Więcej informacji o oprocentowaniu lokat bankowych znajdziecie Państwo na lokaty porównanie. Zamieszczane są tam aktualności, nowe oferty oraz istotne informacje o bankowych depozytach terminowych.