Techniki NLP – warsztaty rozwoju osobistego

Uczestnictwo w warsztatach rozwoju osobistego jest w dzisiejszych czasach bardzo popularną techniką szkoleniową w wielu korporacjach i dużych firmach. Szczególnie popularne jest wykorzystanie w tym celu technik NLP, czyli programowania neurolingwistycznego. Rozwój osobisty to wieloaspektowe pojęcie, na które składają się zarówno umiejętność kontrolowania własnych reakcji i emocji, posiadanie zdolności komunikacyjnych i nawiązywania relacji interpersonalnych, łatwość pracy w grupie, umiejętność radzenia sobie z problemami, doskonalenie własnego działania oraz nastawienie na efektywne i skuteczne osiąganie celów. Jak widać powyższe wartości są bardzo ważne i przydatne szczególnie w pracy w dużych firmach, gdzie praca odbywa się w dużych grupach ludzi w atmosferze pośpiechu i stresu negatywnie wpływającej na nasze działanie. Centra szkoleniowe korzystające z technik NLP cieszą się dużą popularnością, gdyż metody te sprawdziły się na całym świecie, czego potwierdzeniem mogą być setki tysięcy osób zadowolonych z poprawy jakości swego życia. NLP jest swego rodzaju psychologią praktyczną, której założenia opierają się na przekonaniu, że ludzkie działania oraz procesy myślowe są sterowane przez specjalne programy wewnętrzne generowane przez ludzki układ nerwowy. Owe programy determinowane są poprzez proste wzory i reguły neurologiczne, lingwistyczne oraz behawioralne. Psychologowie, którzy opracowali tę koncepcję uważają, że poznanie struktur programowych kierujących naszym postępowaniem, ułatwia życie, czyni je efektywniejszym i lepszym. Dlaczego warsztaty rozwoju osobistego przeprowadzanych technikami NLP pierwszym etapem działania jest analiza struktur kierujących postępowaniem danej osoby. Następnie przy pomocy prostych, ale bardzo skutecznych technik oraz ćwiczeń, dokonujemy stopniowego poprawienia zrozumienia świata, umiejętności komunikacji, sterowania własnymi emocjami, budowania dobrych relacji interpersonalnych. Rozwój osobisty przebiegający we właściwym kierunku, z nastawieniem na ciągle doskonalenie i poprawianie swoich „kwalifikacji” jest głównych założeniem warsztatów NLP.