Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Idziesz ulicą i myślisz sobie: mam ochotę na jakiś kurs, szkolenie i nagle widzisz wielką reklamę dotyczącą szkolenia na członków rady nadzorczej spółek z udziałem skarbu państwa, myślisz sobie wspaniale o takim czymś marzyłem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przejść takie szkolenie, kończące się państwowym egzaminem. Teraz gdy masz już niezbędną wiedzę możesz zasiadać w radzie nadzorczej.Ten scenariusz jest mało prawdopodobny, gdyż osoby przypadkowe nie kończą tych kursów i nie obejmują wysokich stanowisk, w których odpowiedzialni są za inwestycje pieniędzy podatników. Gdyby tak się działo obywatele mieli by poważny powód do zmartwień. Egzamin państwowy wymaga nieprzeciętnej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz umiejętności zarządzania sporymi kwotami. Dlatego właśnie kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest niezbędny, by posiąść wiedzę konieczną do prowadzenia tak dużych organizacji.Według wytycznych ministerstwa skarbu państwa osoba piastująca stanowisko kierownicze w firmach państwowych lub gdzie państwo ma akcje większościowe ma obowiązek legitymować się ukończeniem szkolenia zakończonego egzaminem państwowym upoważniającym go do zasiadania na wysokich stanowiskach w wyżej wspomnianych spółkach.Marzycielom którzy widzą się na podobnych stanowiskach, mogę jedynie doradzić niezwłoczne zabranie się za studiowania odpowiednich paragrafów w kodeksie prawa handlowego. Wytyczne wskazujące dokładny zakres materiału obowiązującego na egzaminie znajdziesz pośrednio dzięki tej stronie lub na stronie ministerstwa skarbu państwa. Mimo wszystko warto dążyć do spełnienia swoich marzeń i aplikować na stanowisko, o którym mowa w tym artykule ponieważ wynagrodzenie jest znacznie większe niż średnia krajowa ,lecz wiążę się z odpowiedzialnością. Jeżeli czujesz się na siłach możesz zgłosić swoją kandydaturę przez formularz na stronie internetowej, który poinformuje cię o koniecznych do wypełnienia formalnościach przed przystąpieniem do kursu.