Posadzki żywiczne – wady i zalety

Każdy z nas, kto choć raz przewinął się przez targi przemysłowe, musiał zderzyć się z epoksydami (epitlenkami). Ta akademicka nazwa przyporządkowana jest związkom mającym udział w syntezie organicznej w celu wytworzenia żywic epoksydowych. Żeby stały się użytecznym spoiwem pożytkowanym w przemyśle, muszą przebyć skomplikowaną drogę syntetycznych procesów chemicznych, a wszystko to w imię stale zwyżkujących dezyderatów szerokiego sektora działalności gospodarczej. Epoksydy wdarły się więc przebojem do technologii wyrobu posadzek.Posadzki epoksydowe, ze względu na swoją ultra wysoką odporność chemiczną, wykorzystywane są z ochotą w kompleksach użyteczności publicznej, zaczynając od szpitali, aptek i laboratoriów, a kończąc na szkołach, garażach i lotniskach.Ich głównymi walorami, obok wzmiankowanej odporności na agresję chemiczną, są: łatwość w [zachowaniu czystości oraz konserwacji, szeroka gama kolorystyczna poszerzona o wracający do łask piasek kwarcowy, estetyczny i oryginalny wygląd płytek, asekuracja przed pyleniem, wodoszczelność – a ściślej mówiąc – ograniczenie nasiąkliwości poprzez swobodną dyfuzję pary wodnej z gruntu, odporność na uszkodzenia mechaniczne (zwłaszcza ścieranie i zarysowanie), możność modelowania w bardzo cienkich warstwach, prostota w wylewaniu (gdy chodzi o jej wersję samorozlewną), bezspoinowość oraz zdatność do przybierania fakultatywnej faktury wierzchniej. Wypada tu zauważyć, iż piasek kwarcowy to nie tylko ostatni trend sztukateryjnej mody, to ponad wszystkim bardzo znaczący składnik epoksydowej nawierzchni – specjalnie selekcjonowany, myty i suszony staje się substratem epoksydowych zapraw i różnorakich mas szpachlowych.W ogólnym rzucie takiej płytki warstwy kompozytów prezentują następująco:- podłoże betonowe- grunt- wierzchnia warstwa epoksydowa.Posadzki żywiczne standardowo występują w odmianach: antypoślizgowej, cienkopowłokowej, zacieranej i zasypywanej. W przemysłowym wariancie owa płytka jest kompozytową wylewką przykrywającą zagruntowany beton. Dla osiagnięcią lepszych impresji wizualnych nakłada się jeszcze cienkowarstwową powłokę żywiczną. Jej grubość zależy w głównej mierze od postaci zastosowania, a także od rodzaju i stanu podłoża.Opcjonalnie wynosi od 1,5 do 2,5 mm.Na wypadek miejscowych wypukłości utwardzanego podłoża konieczne staje się mechaniczne wyrównywanie, z wydatną pomocą polimerobetonu i różnorakiego rodzaju mas wyrównujących, zawierających domieszki kruszywa kwarcowego. Rozpowszechnioną praktyką wykończeniową jest lakierowanie, oczywiście lakierem bezbarwnym. Natomiast upragnioną teksturę zapewnią nam posypki, chipsy i żelkoty – te ostatnie zabezpieczą naszą podłogę przed wdarciem się wody i innych nieprzyjaznych dlań mediów.Przejdźmy zatem do praktycznej demonstracji najczęściej stosowanych podzespołów epoksydowych. Są nimi:- system malowania cienkopowłokowego (barwna impregnacja betonu zabezpieczająca go przed pyleniem i wykruszaniem się, spotykana w obiektach lekkich obciążeń oraz pieszego ruchu)- system podkładu kwarcowego (stosowany w obiektach użyteczności publicznej oraz kompleksach przemysłowych o średnim obciążeniu)- system z elastyczną membraną (stosowany w obiektach o dużych obciążeniach dynamicznych i zmiennych stanach termicznych, dzięki zastosowaniu elastycznej powłoki membranowej system powstrzymuje mikropęknięcia płyty betonowej)- system „kamiennego dywanu” (stosowany w obiektach industrialnych o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych, dyskontując graniczne parametry kruszywa kwarcowego zapobiega on wzmożonym naciskom powodowanym przez ciężkie pojazdy fabryczne, np. wózki widłowe)- system antystatyczny (spotykany we wszystkich budynkach przeznaczenia ogólnego i przemysłowego, gdzie istnieje stała konieczność odprowadzania ładunków elektrycznych z powierzchni podłogowej)Przybliżony wyżej wybór przeznaczeń płytek pozwala nam uzmysłowić sobie ich wielofunkcyjność. Wypada sobie jednak zastrzec, że przy całej swojej prostocie i taniej eksploatacji mogą być nieznacznie toksyczne. Ma to tym bardziej znaczenie dla indywidualnego użytkownika takich podłóg, w szczególności takiego, który zmaga się z wszelkimi alergiami. Ich potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia nie jest wszelako funkcją czasu użytkowania, wiąże się ona prędzej ze wczesnym etapem produkcyjnym wystawiającym na szwank zdrowie pracowników zatrudnionych przy produkcji i przetwórstwie. Same żywice epoksydowe nie wywołują na szczęście napomkniętego zagrożenia.Nowoczesne posadzki epoksydowe cechują się niedługim czasem realizacji – od dwóch do trzech, a bywa że siedmiu dni. Są jeszcze bardziej przyczepne do podłoża, co zapobiega ich możliwym rozwarstwieniom. Oprócz aplikacji piasku kwarcowego i kruszyw barwionych, które zdążyły już zdobyć markę u klienta, pojawia się na rynku sposobność łączenia i harmonizowania dekoracyjnej posadzki epoksydowej z płatkami barwionymi. Indeksy takiego plastycznego collagu są podobne jak w przypadku posadzek z kompozytem kwarcu. Nadmieńmy tu jednak z zadowoleniem, iż możliwość wymyślania naszych własnych wariacji kolorystycznych jest w tymże wypadku wprost nieograniczona.Epoksydy są takim typem kompozytu, który świetnie kompiluje i układa się z innymi laminatami, takimi jak drewno, szkło i węgiel, z tymże ów ostatni jest najmniej wytrzymały na uderzenia i obciążenia dynamiczne.Walory żywic epoksydowych znajdują uznanie nie wyłącznie w ścisłych kręgach high-tech, ale również wśród pospolitych odbiorców, zorientowanych na tradycjonalizm aranżacyjny i rustykalność scenografii. Kompozyty epoksydowe bardzo zgrabnie łaczą się z drewnem, przydając całości kompozycji wyjątkowo homogeniczny i jedyny charakter. Są lekkie, wytrzymałe, odporne na przewlekłe działanie wody i właśnie z powodu takich walorów znajdują zainteresowanie wyrabiając sobie znak firmowy w środowisku żeglarskim.Jednak najbardziej niezawodne są laminaty epoksydowo-szklane. Wydają się w sumie niewrażliwe na reakcję podwyższonych temperatur. I na koniec jedna uwaga natury ogólnej – otóż posadzki epoksydowe dają najlepsze efekty w przestrzeniach gdzie zastosowane są w sposób zamierzony i celowy, źle by się stało, gdyby ich potencjalny nabywca kierował się przy ich zakupie zamierzonym skąpstwem i myśleniem redukcyjno-kosztorysowym. Posadzki z tworzyw sztucznych nie mogą być namiastką droższego rozwiązania, bo to wypaczałoby sens współczesnego podejścia do wystroju wnętrz i ogólnie – architektury użytkowej.