Płaskostopie i inne wady stóp

Płaskostopie jest to zniekształcenie profilu stopy polegające na obniżeniu krzywizn stopy w wyniku czego staje się ona płaska. Na to schorzenie, a raczej wadę budowy ciała ma wpływ wiele czynników. Najczęstsze z nich to długotrwałe i silne obciążenia stóp, nadwaga, niewłaściwa postawa ciała powodująca nacisk na stopy, noszenie niewłaściwego obuwia. Ponadto płaskostopie jak i inne wady budowy stóp mogą być wrodzone.Nieleczone wady stóp prowadzą do obrzęków stóp lub ich powiązanych zniekształceń utrudniających lub uniemożliwiających chodzenie. Na szczęście istnieje dziedzina medycyny zajmująca się wadami budowy stóp i ich leczeniem, a jest to ortopedia. Dobrym rozwiązaniem na zmniejszenie wady stóp, w tym płaskostopia, jest gimnastyka korekcyjna lub noszenie wkładek ortopedycznych. Gimnastyka jest zalecana szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym, gdyż jest ona bezpłatnym fakultatywnym zajęciem w szkole z nauczycielem kultury fizycznej. Wkładki ortopedyczne to rozwiązanie zarówno dla dzieci jak i dorosłych.Dzięki dużym zróżnicowaniu profilów, materiału wykonania i innych specjalnych dostosowań, wkładki ortopedyczne w nieodczuwalny i nie wymagający poświęceń sposób leczą nasze stopy i ułatwiają nam swobodne, bezbolesne poruszanie się. Wkładki ortopedyczne mogą być noszone ze zwykłym obuwiem, dlatego nie są w ogóle widoczne dla innych. Nie należy bagatelizować płaskostopia i innych wad budowy stóp, gdyż może to prowadzić do poważnych, nieodwracalnych konsekwencji. Gdy tylko zauważymy jakieś nieprawidłowości, należy skontaktować się z ortopedą.