Odpady z naszych domów i zakładów przemysłowych.

Produkcja przemysłowa wiąże się nieodmienne z wykorzystywanie m i przetwarzaniem substancji niejednokrotnie niebezpiecznych. Zakłady przetwórcze korzystają z materiałów jakie mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Oczywiście, spółdzielnia mleczarska nie wytwarza tak dużo odpadów chemicznych jak zakłady chemiczne, lecz w dalszym ciągu są to substancje których obrót należy nadzorować i wykazać się wyjątkową odpowiedzialnością i wyobraźnią pozbywając się pozostałości po produkcji czy opakowań.Odpowiedzialne zarządzanie odpadami nie polega wyłącznie na segregacji, oczywiście jest to pomocne przy dalszej utylizacji odpadów, lecz o wiele istotniejsze jest zrozumienie potencjalnego niebezpieczeństwa jakie stanowią odpady. Również te w naszych domach.Odpady można podzielić na różne grupy, w zależności od: źródła pochodzenia, kryterium surowcowego, stanu skupienia, składu chemicznego, toksyczności, stopieni zagrożenia dla środowiska, stopieni przydatności (branżowej) do dalszego wykorzystania.Większość odpadów w naszych domach to produkty nieszkodliwe, odpady organiczne, tekstylia, papier i opakowania. Jednakże często w gospodarstwach domowych używany środków chemicznych np. Do czyszczenia lub udrażniania rur, są to substancje niejednokrotnie silnie żrące mogące wywołać oparzenia lub zatrucie(nawet oparami). Opakowania po nich powinniśmy przechowywać w niedostępnym dla dzieci miejscu, a zużyte i dobrze opakowane wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Drugą grupą są odpady medyczne, które wbrew pozorom nie są nieobecne w naszych domach. Pozostałości po lekach, przeterminowane leki, fiolki i opakowania stanowią duże zagrożenie dla środowiska, a czasami także ludzi i zwierząt. W aptekach dostępne są specjalne pojemniki na przeterminowane leki i tam możemy składać wszelkie odpady medyczne.