Numizmatyka, czyli nauka o monetach

Pojęcie ”numizmatyka” częstokroć traktuje się jako określenie bliskoznaczne kolekcjonerstwa monet. W rzeczywistości jednak nie jest to poprawna wykładnia. Należy przypomnieć, że numizmatyka jawi się nauką pomocniczą historii, której zakres zainteresowań obejmuje badanie monet, a także pieniędzy papierowych, medali czy znaków pieniężnych , które nie są monetami. Można być w takim razie numizmatykiem i nie posiadać kolekcjo numizmatycznych. Można również gromadzić numizmaty i nie zgłębiać wiedzy o nich.Chodzi więc o kompleksowe badanie monet przede wszystkim z punktu widzenia historii, ale także względów estetycznych czy technik menniczych. Szeroko pojęta numizmatyka ma więc przed sobą cały rząd zadań. Mowa przede wszystkim o monetach mających jakąś wartość historyczną, czyli takich, które dawniej pełniły rolę realnej waluty i służyły do wykonywania transakcji pieniężnych. Pieniądz określonego okresu, terytorium albo nawet królów trzeba sklasyfikować i możliwie dokładnie opisać. Można nadmienić tutaj, że historyczne monety to coś kompletnie innego niż teraźniejsze. Dawniejsze mennice nie dysponowały zanadto zaawansowanymi urządzeniami. Wskutek tego nawet jeden typ jakiejś monety może się znacznie różnić między sobą szczegółami. Na przykład w realu nie ma pary jednakowych monet rzymskich czy greckich. Ponadto dość często są problemy z datowaniem dawnych monet. Nie na wszystkich oznaczono datę emisji lub nominał. W końcu wczesne monety zupełnie nie posiadały nominału, a zasadniczą rolę pełniła ich waga i zawartość złota czy srebra. Numizmatyka bada również mnóstwo zjawisk pieniężnych i próbuje pojąć procesy gospodarcze zachodzące w poprzednich czasach. Badanie monet może więc być bardzo ciekawym zajęciem oraz prawdziwą życiową pasją. Nie bez powodu bowiem zapaleni numizmatycy mówią, że te małe kawałki metalu mają w sobie duszę, a w monetach jest zapisane znacznie więcej niż nominał czy wizerunek jakiegoś króla.