Niebezpieczne odpady medyczne.

Odpady przemysłowe powstają niemal w każdy zakładzie. Nie jest istotne właściwie czy jest to przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem czy wyrobem, różnią się jedynie ilością produkowanych odpadów.Polskie prawo reguluje pozbywanie się odpadów i nie można wyrzucić ot tak sobie niebezpiecznych odpadów gdzie nam się żywnie podoba. Odpady o charakterze toksycznym, żrącym, psychoaktywnym lub promieniotwórczym podlegają ścisłej kontroli. Każdy taki kontener zawierający odpady powinien być właściwie zabezpieczony i opatrzony odpowiednimi etykietami. Kontenery muszą być szczelne i spełniać normy określone w ustawie. Szczególnie ścisłym restrykcjom podlegają odpady radioaktywne, właściwie opakowany odpad musi wydzielać promieniowanie nie większe niż 1 mSv (miliSiwert = J/kg jest to jednostka szkodliwości biologicznej promieniowania jonizującego) tym czasem promieniowanie tła w Polsce wynosi od 5 do nawet 11 mSv, z czego możemy od razu wywnioskować, że to takie działania są absurdalne. Nie mniej jednak w przypadku chemicznych i toksycznych substancji ostrożności nigdy nie za wiele.Jeśli prowadzimy firmę która produkuje niebezpieczne substancje i środkiem ubocznym są groźne odpady powinniśmy skontaktować się z firmą certyfikującą się stosownymi pozwoleniami. Przy wydawaniu odpadów firma przyjmuje kontener, a my otrzymujemy protokół przyjęcia przez odbiorcę substancji. Wtedy odpad nie jest już naszym zmartwieniem i możemy się dłużej o niego nie martwić.Co się dzieje z odpadami po przyjęciu przez specjalistyczną firmę?To zależy od składu chemicznego, część odpadów nie da się zneutralizować i unieszkodliwić, należy wtedy zabezpieczyć je na składowisku w odpowiedni sposób. Część odpadów takich jak kwasy czy zasady lub inne żrące substancje można zneutralizować. Niekiedy także można zastosować recycling i wykorzystać ponownie raz już prze tworzone odpady.