Kontrakty handlowe z USA

Kontrakty handlowe z USA są bardzo szczegółowe, ponieważ Amerykańscy dystrybutorzy mają zazwyczaj regulowania w kontrakcie wszystkich mozliwych scenariuszy współpracy z zagranicznym producentem. Kontrakty handlowe zawierane z amerykanami obejmują: ustalenia dotycznące terytorium dystrybuji, wysokości marży dystrybutora, ubezpieczenie i koszt transportu, doręczenia i przyjęcia towaru, minimalnej sprzedaży, szkód wywołanych działaniam sił przyrody, odstąpienia od kontraktu, przyjmowania zmian do kontraktu i wiele innych.Kontrakty podpisywane z amerykańskimi agentami handlowymi a dystrybutorami różnią się od siebie tym, że zamiast ustalań dotyczących ryzyka i kosztu transportu, wymagają w kontrakcie rozwiązań dotyczących tylko samego kosztu. Kolejna z różnic polega na tym, że agenci handlowi nie pobierają marży tylko prowizję – właśnie jej wysokość musi być zawarta w kontrakcie.Podpisanie każdego kontraktu powinno być poprzedzone negocjacjami. W tym przypadku negocjacje powinno obiąć m.in. takie kwestie jak: terytorium rozprowadzania towaru, sprocyzowanie kwestii wyłączności, dokładna charakterystyka produktów, włączając w to udoskonalenia i modyfikację, minimalny poziom sprzedaży agenta, wydatyki promocyjne, warunki sprzedaży, prowizję, cenę, warunki płatności, szkolenia, wahania kursowe, gwarancja, ustalenia dotyczące odnowienia, zmiany kontraktu i zakończenie współracy handlowej, klauzule chroniące prawa handlowe oraz wartości niematerialne i prawa, inne obowiązki agenta.Z powodu skomplikowania i wysokich kosztów amerykańskiego systemu prawa cywilnego, wiele kontraktów zawiera także klauzule dotycznące postępowania arbitrażowego lub mediacyjnego, a dopiero w wyniku niepowodzenia – skierowania sprawy do postępowania sądowego.Podsumowywując, prawo USA jest bardzo skomplikowanym systemem wzajemnie powiązanych uregulowań. Dlatego sugeruje się skorzystanie z usług amerykańskich firm prawniczych, które sporządzają analizy wszystkich kwestii wymienionych w tym artykule. Korzystanie z porad prawniczych jest w USA praktyką powszechnie stosowaną, także w celu zbadania wiarygodności nowego partnera biznesowego. Polscy producenci powinni mieć na uwadze fakt, że takie analizy na pewno wykupią ich partnerzy handlowi w USA.Dowiedz się jak zamawiać towary z USA: https://www.usbox.pl/jak-zamawiac/