GPS – dokładność technologii

Urządzenia GPS zapewniają dwa rodzaje dokładności. Pierwszy z nich, mniej precyzyjny, dotyczy urządzeń cywilnych. Drugi zdecydowanie bardziej precyzyjny dotyczy amerykańskich sił zbrojnych. Zastosowania cywilne GPS to dokładność rzędu kilku czy kilkunastu metrów. Jednak mimo mniejszej precyzji pozycjonowania w zastosowaniach cywilnych sygnał satelitarny był zagłuszany pewnym błędem pseudolosowym. Amerykanie po prostu obawiali się, że i taka dokładność może być wykorzystana w zastosowaniach militarnych. Mechanizm zakłócający sygnał GPS był zwany mechanizmem Selective Availability. W pewnym okresie sygnał satelitarny był zakłócany na obszarze całej Ziemi. Powodował on błędy w wyznaczaniu pozycji wynoszące 100 m. W pewien sposób można było ominąć ten mechanizm. Jednak tylko wtedy, gdy odbiornik pozostawał nieruchomo w jednym miejscu przez dłuższy czas. Z punku widzenia amerykańskiego rządu nie stanowiło to większego problemu, gdyż ta metoda nie pozwala użyć GPS do np. kierowania pociskami. Jednak 1 maja 2000 roku definitywnie wyłączono mechanizm Selective Availability. Dzięki temu dokładność urządzeń GPS waha się między 4 a 12 metrów.Cywilni użytkownicy opisywanego amerykańskiego systemu pozycjonowania mają możliwość zwiększenia precyzji wyznaczania aktualnej lokalizacji poprzez zastosowanie metod różnicowych, zwanych DGPS. Zasady działania tej metody polegają na tym, że w miejscu o dokładnie znanej lokalizacji umieszczamy odbiornik GPS (stacja bazowa). W przypadku pomiarów w czasie rzeczywistym stacja bazowa „na bieżąco” przekazuje poprawki do odbiornika, którym wyznaczamy aktualną pozycję. Z reguły wykorzystuje się do tego połączenie GPRS. Korzystając z metody różnicowej w czasie rzeczywistym musimy również zwrócić uwagę na to, aby odbiornik który służy nam do wyznaczania pozycji oraz stacja bazowa były w ciągłej łączności. Do wspomagania pozycjonowania z wykorzystaniem GPS możemy również wykorzystać system WAAS/EGNOSS. Zasada dostarczania poprawek jest identyczna jak w przypadku DGPS, z tą różnicą, że w tym przypadku nie wykorzystujemy stację bazową, a satelity geostacjonarne.Innymi sposobami poprawienia dokładności wyznaczania pozycji jest zastosowanie lokalnych baz referencyjnych. Na terenie Polski również istnieje taki system. Nosi on nazwę ASG-EUPOS. Sieć tę tworzy 98 stacji. Średnia odległość między nimi wynosi 70 km. Dzięki temu precyzja nawigacji przy zastosowaniu GPS wynosi nawet kilka centymetrów! Na terenie Polski lokalne stacje referencyjne mieszczą się na terenie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznych oraz w instytucjach naukowych.www.technologiagps.org.pl – GPS