Dlaczego hałas może być niebezpieczny?

Coraz częściej w nowoczesnych zakładach pracy przeprowadza się pomiary hałasu, które mają na celu określić natężenie dźwięku w danych pomieszczeniach, czy halach oraz jego wpływ na zdrowie pracowników. Często bowiem zdarza się, że nadmierny hałas może doprowadzić do różnego typu chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem słuchu.

Z takimi problemami borykają się na przykład policjanci, czy myśliwi, ale również pracownicy środowiska przemysłowego, lotniczego, czy motoryzacyjnego. W wielu zakładach pracy maszyny działają tak głośno, że może to działać niekorzystnie na zmysł słuchu u pracowników. Ze względu na takie szkodliwe czynniki, konieczne jest regularne dokonywanie pomiarów akustycznych w zakładach pracy i na stanowiskach wykonywanych czynności.

W zależności od potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa, takie pomiary przeprowadza się raz w roku, bądź raz na dwa lata. Aby wykonać prawidłowo pomiary hałasu konieczne jest wykorzystanie profesjonalnej aparatury, która jest bardzo czuła na dźwięk i potrafi bardzo precyzyjnie określić poziom hałasu. Takie urządzenia mierzą nie tylko dźwięki słyszalne, ale również ten hałas, który powstaje na częstotliwości ifra czy ultradźwiękowej. Istnieją zasadniczo dwie metody wykonywania pomiarów akustycznych, bezpośrednia i pośrednia. Metoda bezpośrednia odbywa się z wykorzystaniem mierników, które sprawdzają ekspozycję pracownika na hałas, co odbywa się przez całą zmianę roboczą albo i dłużej.

Metoda ta jest dość prosta, ale pracochłonna. Za to pośrednie metody wykonywania pomiarów akustycznych polegają na krótszym pomiarze, ale wykorzystują do tego specjalnego obliczenia matematyczne określające średni parametr ekspozycji na hałas. Obliczenia muszą być wykonane niezwykle precyzyjnie i dokładnie, by szczegółowo określić źródło hałasu i jego natężenie. Wyniki przeprowadzonych pomiarów akustycznych porównywane są z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Zdrowia, by odpowiadać obowiązującym normom.

Zachęcam dodatkowo do zapoznania się z artykułem dostępnym pod tym LINKIEM.