Dane poufne

Wprowadzanie danych do baz jest bardzo skomplikowanym procesem, który wymaga opracowania szczegółowego i sprawnego systemu ora rzetelnej pracy osób, które zajmują się jego obsługą. Bazy danych funkcjonują niemal wszędzie, od małych firm, poprzez urzędy miasta, aż po jednostki typu FBI, CBA. Większość wprowadzanych danych jest poufna, toteż systemu zajmujące się ich przechowywaniem i wymianą muszą być chronione siecią zabezpieczeń, której skuteczność i trwałość dostosowana jest do rodzaju przechowywanych danych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa jednostek, czy państwa.Tak na przykład w małej firmie prywatnej, wprowadzanie danych osobowych pracowników nie podlega specjalnej ochronie, jedynie braku dostępu dla osób trzecich, co jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobistych. Podobnie sprawa wygląda z bazami danych na uczelniach wyższych, czy ogólnie w placówkach edukacyjnych. Dane osób znajdujące się w bazie są zabezpieczone, a dostęp do nich jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia pisemnej zgody danej osoby na obieg jej danych w danym systemie, przy ominięciu utajnienia. Sprawa wygląda inaczej w przypadku danych poufnych, których waga sięga rangi państwowej.Niektóre z danych po prostu nie mogą trafić do wglądu publicznego, gdyż miałoby to negatywne oddziaływanie społeczne. Sytuacja taka miała miejsce, kiedy złamano zabezpieczenia baz danych rządu Stanów Zjednoczonych ujawniając wiele ukrytych raportów i danych z akcji przeprowadzanych w Afganistanie. Cały świat był zaszokowany tym wyciekiem, a jednocześnie specjaliści oceniali to jako niebezpieczne dla konfliktu między narodami zjednoczonymi ONZ a Afganistanem. Dlatego wprowadzanie danych do tak ważnych systemów podlega sieci zabezpieczeń, które dla laika są nie do przejścia nawet w początkowej fazie. Wiadomości są szyfrowane, dane są obracane jako specjalne kody, czy symbole, absolutnie nie ma wglądu do szczegółów dla osób postronnych. Ponadto bazy danych (elektroniczne oczywiście) zawierające informacje poufne są przechowywane w równie ściśle tajnych i dobrze chronionych miejscach.