Handel i usługi

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

W myśl polskiego prawa (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.), rzeczoznawca majątkowy to osoba, która dokonuje wyceny nieruchomości i sporządza ją na piśmie w formie operatu szacunkowego. Operat ten stanowi podstawę w kwestiach wykonywania istotnych czynności prawnych.

Wymagania dotyczące zawodu

Chcąc zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy spełnić kilka wymogów formalnych. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i wykształcenie wyższe (lub studia podyplomowe) i odbyć 6 miesięczny staż w zawodzie rzeczoznawcy. Co ważne – staż ten nie dotyczy tych osób, które posiadają dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rzeczoznawcy lub roczne praktyki w ramach studiów.

Kandydat na stanowisko rzeczoznawcy musi być również osobą niekaraną (co trzeba poświadczyć dokumentacją) i musi zaliczyć postępowanie kwalifikacyjne. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań, osoba kandydująca na to stanowisko zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy – kiedy może pomóc?

Pomoc rzeczoznawcy dotyczy praktycznie wszystkich czynności prawnych, które dotyczą kupna, zbycia i ogólnie rozumianego zarządzania nieruchomościami. Jego pomoc jest niezbędna m.in. w przypadku:

  • nabycia lub zbycia nieruchomości,
  • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste a także jej najem,
  • sprzedaży nieruchomości dotychczasowym najemcom,
  • zwrotu nieruchomości na rzecz jej byłych właścicieli,
  • zniesienia współwłasności, postępowania spadkowego, podziału majątku,
  • wprowadzenia wkładów własnych w postaci aportu, którego przedmiotem jest nieruchomość,
  • konieczności realizacji wyceny nieruchomości na rzecz wierzycieli,
  • rozpoczęcia procedury uzyskiwania odszkodowań w zakresie zarządzania nieruchomościami itd.

Co ważne, tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej!

Podsumowanie

Rzeczoznawca majątkowy jest specjalistą w zakresie wyceny nieruchomości, który – w trakcie pełnienia obowiązków – powinien wykazywać się całkowitą bezstronnością.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × pięć =