Co to jest rekuperacja?

Jest to obecnie dość często występujące i popularne słowo na określenie odzyskiwania energii cieplnej oraz elektrycznej, co jednak najczęściej oznacza w praktyce?PrzemysłNajszerzej termin rekuperacja używany jest w przemyśle na określenie odzyskania energii termicznej gazów odpadkowych i spalin w celu dalszego jej wykorzystania. Do przeprowadzenia takiego procesu stosowane są specjalne urządzenia zwane rekuperatorami. Przybierają różną postać, w zależności od miejsca ,w którym działają. Na przykład przy piecach martenowskich mają postać komory z odpowiednimi kanałami ,za pomocą których spaliny oddają ciepło gazowi opałowemu. Spaliny płynące kanałami nagrzewają ścianki kanałów. Po odpowiednim czasie przełącza się bieg spalin i powietrza wlotowego – spaliny kierowane są do innego kanału, a powietrze tymczasem płynie rozgrzanym, dotychczas stosowanym kanałem. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wyższej temperatury w komorze roboczej pieca.Odzyskiwanie ciepła stosowane jest również w samochodach – ciepło spalin stosowane jest często do ogrzewania powietrza koniecznego przy procesie spalania w silniku.Domy pasywneTechnika odzyskiwania ciepła, rozpowszechniona w przemyśle, jest w ostatnich czasach coraz częściej stosowana przy budowie ekologicznych domów jednorodzinnych. Rekuperatory montowane są w systemach wentylacyjnych tych budynków. Umożliwiają one ograniczenie nawet o 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Stosowane są różne typy tych urządzeń, np. z czynnikiem pośrednim (zastosowanie pomp lub rurek ciepła), z ruchomym wypełnieniem, bądź przekazujące ciepło przez przegrodę płytową. Energia odzyskiwana jest głównie z ciepłego powietrza, choć możliwe jest również dodatkowe wykorzystanie energii z wody (np. na odpływach do kanalizacji). Urządzenia rekuperencyjne dodatkowo pomagają w ustabilizowaniu dobowej temperatury we wnętrzu domu.Energia elektrycznaPoza odzyskiwaniem energii termicznej możliwe jest również odzyskiwanie energii elektrycznej. Stosowane jest to np. w pojazdach hybrydowych lub z napędem elektrycznym, gdzie silnik elektryczny wykorzystywany jest jako prądnica. Przy hamowaniu energia kinetyczna przekształcana jest w elektryczną i gromadzona w akumulatorze, gdzie może zostać następnie wykorzystana. Technika ta jest również stosowana w przypadku autobusów hybrydowych oraz trolejbusów i tramwajów.