Płaskostopie i inne wady stóp

Płaskostopie jest to zniekształcenie profilu stopy polegające na obniżeniu krzywizn stopy w wyniku czego staje się ona płaska. Na to schorzenie, a raczej wadę budowy ciała ma wpływ wiele czynników. Najczęstsze z nich to długotrwałe i silne obciążenia stóp, nadwaga,…